A megismeréssel járó használati korlátozások.

A honlap teljes tartalmára vonatkozóan minden jogot, amely túlmegy a személyes használaton,
beleértve elsősorban a gazdasági hasznosítást, megváltoztatást, másolást, terjesztést, sugárzást, bemutatást, előadást, sokszorosítást, közzétételt, jogosítást, átdolgozást, a tartalom egészének vagy részleteinek más műben, termékben való megjelenítését vagy felhasználását, ilyen célból való eladását vagy továbbadását
fenntart magának a honlap tulajdonosa, Fodor Dezső.
A fenntartott jogokat bárki gyakorolhatja az ővele kötött írásbeli megállapodás alapján.